هوش دیداری فضایی(2)

بدون ديدگاه

هوش دیداری فضایی(2)

نام بازی: پیدا کن 1

هدف: / افزایش دقت و تمرکز

مرحله 1

وسیله ای با حجم کوچک مثل ساعت مچی یا یک وسیله آرایشی را بردارید از کودک بخواهید به آن خوب نگاه کند

مرحله 2

از او بخواهید از اتاق خارج شود

مرحله ۳

وسیله را پنهان کنید طوری که گوشه هایی از آن در معرض دید باشد

مرحله ۴

از او بخواهید که به اتاق بازگردد حالا بخواهید وسط اتاق بایستد

مرحله ۵

با نگاه کردن دقیق به اطراف اتاق وسیله پنهان شده را بیابد

نام بازی: پیدا کن 2

هدف: / فضایی تقویت حافظه

مرحله 1

اشیای مختلفی را روی یک میز بچینید حدود  ۳تا  ۷شئ مختلف مثل تراش، مداد، توپ، قاشق، قیچی و…

مرحله 2

از کودک بخواهید جلوی میز بایستد و با دقت به اشیا نگاه کند به او فرصت دهید تا آنها را بررسی کرده و به خاطر بسپارد.

مرحله ۳

از کودک بخواهید رویش را برگرداند یکی از اشیا را از روی میز بردارید.مرحله ۴ از او بخواهید دوباره به سمت میز برگردد و بگوید کدام وسیله از روی میز حذف شده است

توضیحات

برای کودکان با سن بالا تر می توانید تعداد وسایل را زیاد کنید یا دو وسیله را حذف کنید تا کودک هر دو را نام ببرد.

نام بازی: دوربین رنگی بساز

هدف: / شناخت رنگ ها

مرحله 1

یک عدد لوله دستمال توالت استفاده شده، یک عدد تلق رنگی شفاف، نوارچسب تهیه نمایید

مرحله 2

تلق رنگی را به شکل دایره به اندازه قطر لوله دستمال توالت قیچی کنید

مرحله ۳

به همراه کودک یک تلق رنگی را به سر لوله دستمال توالت بچسبانید

مرحله ۴

از کودک بخواهید از داخل آن به اطراف نگاه کند

مرحله ۵

این کار را با تلق های رنگی دیگر تکرار کند

نام بازی: با خاک اره شکل درست کن

هدف: / تجسم فضایی ساختن تصاویر ذهنی

مرحله 1

مقداری خاک اره و آب در اختیار کودک قرار دهید

مرحله 2

به کودک کمک کنید خاک اره و چسب و آب را مخلوط کرده و خمیر بسازدمرحله ۳ از کودک بخواهید با این خمیر به دست آمده مدلی را که در ذهن دارد بسازد

مرحله ۴

او را راهنمایی کنید تا شکل های ساده مثل درخت، قارچ، سیب و توپ بسازد.

نام بازی: پیدا کن ۳

هدف: / تقویت حافظه بصری به خاطر سپردن یادآوری و بازشناسی چهره افراد

مرحله 1

گروهی از کودکان را دور هم بنشانید

مرحله 2

از یکی از بچه ها بخواهید جمع را ترک کرده و از اتاق خارج شود

مرحله ۳

در این فاصله یکی از بچه ها را پنهان کنید

مرحله ۴

از کودکی که جمع را ترک کرده بخواهید بازگردد و بگوید که کدام یک از کودکان پنهان شده است

نام بازی: نشانه گیری و پرتاب کن

هدف: / هماهنگی چشم و دست

مرحله 1

یک دایره روی مقوا درست کنید و آن را ببرید

مرحله 2

دایره را روی دیوار اتاق یا حیاط وصل کنید

مرحله ۳

از کودک بخواهید در فاصله مناسبی بایستدمرحله ۴ از او بخواهید توپ را طوری پرتاب کند که به داخل دایره برخورد کند

توضیحات

در این تمرین روی دقت دیداری همراه با هماهنگی عضلات تأکید میشود این بازی را در مورد کودکان بزرگتر میتوان به صورت گروهی و در قالب بازی فوتبال و شوت زدن توپ به داخل دروازه انجام داد

اگر در آپارتمان هستید می توانید از وسیله بازی دارت استفاده نمایید.

نام بازی: طبق الگو بساز

هدف: / فضایی آموزش ترتیب و الگو

مرحله 1

تعداد  ۱۰تا  ۱۵مهره دکمه با شکلها و رنگهای متنوع را داخل یک نخ قرار دهید

مرحله 2

از کودک بخواهید شکل مهره ها را روی کاغذ نقاشی کنند یا خودتان با موبایل از آن عکس بگیرید

مرحله ۳

نخ را از داخل مهره ها بیرون بیاورید و آنها را به هم بریزید

مرحله ۴

از کودک بخواهید طبق الگوی رسم شده دوباره مهرهها را به همان ترتیب نخ کند

نام بازی: با بادکنک صورت بساز

هدف: / کار با دست ها شناخت حجم

 

مرحله 1

مقداری آرد یا شن دریا داخل یک بادکنک بریزید تا جایی که بادکنک چروک نداشته باشدمرحله 2 ابتدا بادکنک را کامل باد کنید و سپس آن را خالی کنید سپس یک قیف را به دهانه بادکنک وصل کرده و آرد را به درون بادکنک هدایت کنید و در بادکنک را محکم گره بزنید

مرحله ۳

از کودک بخواهید تا این بادکنک را به شکل صورت در بیاورد

مرحله ۴

از کودک بخواهید با ماژیک اجزای صورت بادکنک را نقاشی کند

نام بازی: با چراغ قوه شکل بساز

هدف: / هماهنگی چشم و دست افزایش تمرکز

مرحله 1

یک چراغ قوه به کودک بدهید و نحوه روشن و خاموش کردن آن را به کودک آموزش دهید همراه کودک به یک اتاق کاملا تاریک و بدون نور بروید

مرحله 2

از کودک بخواهید که روبه روی یک دیوار بایستد با چراغ قوه روشن از دیوار دور و سپس دوباره به دیوار نزدیک شود و به او بگویید که با نزدیک شدن به دیوار وسعت روشنایی کوچکتر میشود و با دور شدن از دیوار وسعت روشنایی بیشتر میگردد

مرحله ۴

با نور چراغ و حرکت دادن سریع دست شکل های ساده ای مثل دایره و مربع و مثلث درست کند

نام بازی: با گچ نقاشی بکش

هدف: / نقاشی آشنایی با رنگها

 

مرحله 1

چند عدد گچ رنگی و چند عدد کاغذ یا مقوا برای کودک تهیه کنید و اجازه دهید کودک نقاشی کردن با گچ را هم تجربه کند

مرحله 2

حالا از کودک بخواهید شکل های هندسی را در نقاشی به کار ببردتوضیحات می توانید از تکه های چوب و سنگ به جای کاغذ و مقوا استفاده کنید

نام بازی: داستان بساز

هدف: / تقویت قوه تخیل / تقویت هوش کلامی

مرحله 1

دوعدد عروسک دستی به کودک بدهید و از کودک بخواهید از قوه تخیلش استفاده کند و داستانی بسازد.

مرحله 2

از کودک بخواهید با استفاده از عروسک هاء داستانی را که در زهن دارد به صورت نمایش عروسکی برای شما اجرا کند.

نام بازی: چه عکسی را برداشتیم؟

هدف: / تقویت قوه تخیل

مرحله 1

 ۵تا  ۶عکس در مقابل کودک قرار دهید و از او بخواهید که خوب به عکس ها نگاه کند.

مرحله 2

از کودک بخواهید چشمانش را ببندد؛ حالا یکی از عکس ها را بردارید.

مرحله ۳

از کودک بخواهید چشمانش را باز کند و از او بخواهید که بگوید کدام عکس برداشته شده است.

توضیحات:

* با افزایش تعداد عکس ها یا برداشتن بیش از یک عکس می توانید بازی را سخت تر کنید.

نام بازی: داستان بساز

هدف: / تقویت قوه تخیل

مرحله 1

عکس یا تصویری از یک مجله را انتخاب کرده و یک بازی را بر اساس آن انجام دهید.

مرحله 2

از کودک بخواهید بر پایه ی این تصویر، داستانی بسازد که آغاز و پایان داشته باشد.

توضیحات:

* برای شروع داستان می توانید با کودک درباره محتوای تصویرصحبت کنید؛ مثل اینکه چه کسانی را در تصویر می بینی؟ آن ها چه کار می کنند؟ و ….

نام بازی: حالا اینجوری بکش

هدف: / تقویت قوه تخیل

مرحله 1

از کودک بخواهید تنها با چندخط، تصویر یک خانه برای شما رسم کند.

مرحله 2

حالا از کودک بخواهید همان تصویر را با چشمان بسته رسم کند.

مرحله ۳

از او بخواهید همان تصویر را با دست دیگرش رسم کند.

توضیحات:

* بهتر است ابتدا خودتان تمام مراحل بالا را در حضور کودک انجام دهید.

نام بازی: رو هوا بکش

هدف: / تقویت هوش فضایی – دیداری

مرحله 1

از کودک بخواهید یک میوه ، ماشین ، باهر چیز را که دوست دارد، در ذهنش مجسم کند.

مرحله 2

حالا آن را با انگشت روی هوا بکشد و شما حدس بزنید آن چیست.

مرحله ۳

حالا این کار را شما انجام دهیدتا او حدس بزند.

توضیحات:

* کودکان کوچک تر را راهنمایی کنید ، مثلا این چه میوه ای است؟

نام بازی: در تاریکی نقاشی بکش

هدف: / تقویت هوش فضایی دیداری / تقویت قدرت تجسم

مرحله 1

یک کاغذ به همراه وسایل نقاشی در اختیار کودک قرار دهید. به کودک بگویید باید در محیطی تاریک، یک نقاشی بکشد.

مرحله 2

اتاق را کاملا تاریک کنید.

مرحله ۳

چراغ را روشن کنید و نتیجه کار را با کودک تماشا کنید.

توضیحات:

* می توانید در تمرینی دیگر چشمان کودک را ببندید و او یک آدم، با چشم بسته بکشد.

نام بازی: عکسهاشو بگیر

هدف: / تقویت هوش فضایی – دیداری

مرحله 1

یک دوربین عکاسی ساده در اختیار کودک قرار دهید و روش کار کردن با دوربین را به او نشان دهید.

مرحله 2

به کودک خود اجازه دهید از دوربین استفاده کند و از سوژه های مختلف و دلخواه خود عکس بگیرد.

مرحله ۳

عکس ها را با هم ببینید و سپس سعی کنید به او یاد دهید که از زاویه های با مختلف ، یک شیء را ببیند و عکس بگیرد.

نام بازی: شکل شو بساز

هدف: / تقویت هوش فضایی – دیداری

مرحله 1

مقداری گل رس یا خمیربازی به کودک بدهید.

مرحله 2

از کودک بخواهید شکل های مختلفی از اشیاء منزل درست کند و شما بگویید چه چیزی درست کرده است.

توضیحات:

* همچنین شما می توانید شکلی درست کنید و کودک حدس بزند چیست ؛ مثلا یک مکعب مستطیل می تواند نمادی از کتاب ، میز، تخت خواب و … باشد.

نام بازی: با چوب بستنی شکل بساز

هدف: / تقویت هوش فضایی دیداری

 

مرحله 1

چوب بستنی ها را جمع کنید تا به تعداد مناسبی برسد، سپس چوب بستنی ها و یک عدد چسب مایع را در اختیار کودک قرار دهید.

مرحله 2

به کودک کمک کنید تا قطعات را به هم بچسباند و اشکال متفاوتی بسازد.

مرحله ۳

به کودک کمک کنید تا باچوب بستنی ها صندلی ، قایق ، هواپیما و اشکال دیگری بسازد.

نام بازی: شکل شو در هوا بساز

هدف: / تقویت هوش فضایی – دیداری

مرحله 1

یک روبان رنگی با کاغذ رنگی باریک و یک خط کش بلندباچوب دراز در اختیار کودک قرار دهید و به کودک کمک کنید روبان یا کاغذ رنگی را به سر خط کش بچسباند.

مرحله 2

از کودک بخواهیدخط کش را در هوا بچرخاند و حرکت دهد و شکل های هندسی ساده ای مثل دایره ، مثلث و مربع بسازد.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.