هوش زبانی – کلامی ( 2 )

بدون ديدگاه

هوش زبانی – کلامی ( 2 )

نام بازی: کلمه تکراری را بگو

هدف: / تقویت هوش کلامی

مرحله ۱

یک دسته پنج تایی از کلمات را با صدای بلند برای کودک بخوانید به طوری که یکی از کلمات تکراری باشد به عنوان مثال: لباس، لیوان، فرش، قاشق و فرش و …. .

مرحله 2

پس از آنکه کودک کلمات را شنید از او بپرسید کدام کلمه را دوباره شنیده است کدام کلمه تکرار شده است

مرحله ۳

در صورتی که کودک موفق به تشخیص کلمه ی تکراری نشد یک بار دیگر با سرعت کمتر و تاکید بیشتر کلمات را برای او بخوانید.

نام بازی: متضادش را بگو

هدف: / درک مفهوم متضاد و برعکس

مرحله ۱

روبه روی کودک بنشینید یک صفت را به کودک بگویید )مثلا تاریک(

مرحله 2

از او بخواهید متضاد این کلمه را به شما بگوید )روشن(

مرحله ۳

سپس این بازی را با صفت های مختلف دیگری ادامه دهید )زیبا و زشت( )سفت و نرم( )خوب و بد( و ….

توضیحات

در صورتی که کودک شما در هر کدام از مراحل بازی دچار مشکل شد و نتوانست متضاد کلمه مورد نظر را بگوید بازی را متوقف کنید و درباره آن کلمه برایش توضیح دهید.

نام بازی: با کلمات بازی کن

هدف: / آشنایی با مفهوم شروع و تمام یادگیری حروف الفبا

مرحله ۱

از کودک بپرسید که زنبور با چه حرفی شروع میشود.

مرحله 2

حالا از او بپرسید این کلمه با چه حرفی تمام میشود.

مرحله ۳

از او بخواهید کلمات دیگری را که با ) ز ( شروع می شود نام ببرد.

مرحله ۴

سپس از او بخواهید کلمات دیگری را بگوید که با ) ر ( تمام میشود

توضیحات

این بازی را با کلمات دیگری مثل نام جانوران و اشیای مختلف ادامه دهید.

بازی مثال بزن

هدف آشنایی با صفات و ویژگی ها

مرحله ۱

یک صفت را در نظر بگیرید (به عنوان مثال بزرگ)

مرحله 2

سپس به کودک بگویید (بزرگ مثل فیل)

مرحله ۳

حالا صفت دیگری را در نظر بگیرید (مثل کوچک)

مرحله ۴

این بار با لحن سوالی از کودک بخواهید جمله را تکمیل کند (کوچک مثل …؟)

توضیحات

این بازی را با صفات دیگر انجام دهید. (در صورتی که کودک نتوانست موارد مناسب را حدس بزنند او را راهنمایی کنید.)

نام بازی: چه چیزی شبیه به هم؟

هدف: / تقویت هوش کلامی

مرحله ۱

سه کلمه را به کودک بگویید به طوری که بین آنها یک نقطه اشتراک )از نظر رنگ شکل اندازه و …( وجود داشته باشد. مانند: سه وسیله خانه نام سه میوه یا سه غذا برای مثال: پرتقال، هندوانه، لیمو

مرحله 2

از کودک بخواهید با همان سرعت به شما پاسخ صحیح را بگوید. در صورتی که کودک شما موفق به تشخیص پاسخ درست نشد بازی را متوقف کرده و او را راهنمایی کنید .

نام بازی: قصه ها را گوش بده

هدف: / تقویت هوش کلامی – زبانی

مرحله ۱

یک ضبط صوت کوچک یا موبایل تهیه کنید.

مرحله 2

داستان مورد علاقه کودک را در یک نوار یا روی موبایل برای او ضبط کنید با صدای خودتان.

مرحله ۳

به کودک آموزش دهید چگونه میتواند به نوار ضبط شده گوش دهد برای او توضیح دهید شبهایی که شما نمی توانید برای او قصه بگویید میتواند از این نوار استفاده کنند میتوانید پس از دو هفته داستان روی نوار را پاک و یک داستان جدید برای کودک ضبط کنید.

نام بازی: داستانش را ضبط کن

هدف: / تقویت قوه خیال پردازی و تخیل / تقویت قوه داستانسرایی و نمایش

مرحله ۱

یک موبایل یا ضبط کننده صدا تهیه کنید و آن را در اختیار کودک قرار دهید.

مرحله 2

نحوه ضبط کردن صدا را برایش توضیح دهید تا یاد بگیرد.

مرحله ۳

از کودک بخواهید یک داستان بگوید و صدایش را ضبط کند (اگر نمی تواند شما برایش ضبط کنید).

مرحله ۴

بعد از این که چند داستان را ضبط کردید داستانها را بشنوید یا به کودک بگویید شب ها پیش از خواب به صدای خودش گوش دهد.

توضیحات

کودکانی که سن بالاتری دارند و خواندن و نوشتن بلد هستند از روی یک داستان بخواند و سپس صدای خود را ضبط کند.

اگر مشکلی در خواندن داستان وجود دارد یک کتاب داستان را برایش بخوانید و سپس از کودک بخواهید خلاصه آن را بخواند و ضبط کند.

نام بازی: سریع جواب بده

هدف: / آشنایی با مقایسه صفت ها / افزایش قدرت پاسخگویی

مرحله ۱

سوالاتی را در ذهن خود آماده کنید و آنها را با سرعت از کودک بپرسید )سوالاتی از این قبیل: فیلم بزرگتر است یا موش؟ زمستان سردتر است یا بهار؟

مرحله 2

از کودک بخواهید با همان سرعت به شما پاسخ صحیح را بگوید در صورتی که کودک شما موفق به تشخیص پاسخ درست نشد بازی را متوقف کرده و او را راهنمایی کنید.

نام بازی: معما را جواب بده

هدف: / تقویت رسیدن به جواب از روی اطلاعات / تقویت توانایی حدس زدن

مرحله ۱

در مقابل کودک بنشینید و از کودک سوالات ساده پرسید (به طور مثال از کودک بپرسید آن چیست که جیرینگ جیرینگ صدا می دهد و می توان با آن در خانه را باز کرد؟ پاسخ کلید )

مرحله 2

در صورتی که کودک توانست جواب صحیح را حدس بزنند او را تشویق کنید.

مرحله ۳

در غیر این صورت او را بیشتر راهنمایی کنید (مثلاً بگویید آن چیست که صدا می دهد اندازه آن کوچک است و از آهن تهیه شده و میتوان با آن در خانه را باز کرد) .

نام بازی: با عروسک بنداگشتی نمایش بده

هدف: / آشنایی با مفهوم مکالمه و تبادل نظر / تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله ۱

برای انجام این بازی میتوانید از یک دستکش پلاستیکی استفاده کنید و با استفاده از یک قیچی، انگشتهای دستکش را ببرید.

مرحله 2

روی هر کدام از آنها با ماژیک یک صورت بکشید تا چند عروسک انگشتی داشته باشید.

مرحله ۳

یک موضوع نمایشی را برای کودک توضیح دهید، به عنوان مثال بگویید: این عروسکها یک خانواده هستند که میخواهند به مسافرت بروند، هر یک از آنها میخواهد نظر خود را بگوید، به نظر تو مکالمه آنها به چه صورت خواهد بود؟

مرحله ۴

از کودک بخواهید با آنها یک نمایش عروسکی اجرا کند.

توضیحات

*پس از اتمام نمایش، این بازی را در موقعیتهای دیگر تکرار کنید (به عنوان مثال بگویید: آن بازی تمام شد، حالا فرض کن این عروسکها چند تا دوست هستند که میخواهند برای معلمشان هدیه بخرند، به نظر تو آنها به هم چه میگویند).

نام بازی: کلمات دو شکل هستند (گفتاری-نوشتاری)

هدف: / نشان دادن ارتباط زبان گفتاری و زبان نوشتاری / تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله ۱

یک تکه کاغذ با چسب ماتیکی و تعدادی رشته ماکارونی تهیه کنید.

مرحله 2

روی کاغذ نام کودک را با چسب ماتیکی بنویسید و برای او توضیح دهید که آنچه روی کاغذ میبیند، نام خودش است.

مرحله ۳

سپس از کودک بخواهید با قطعه های ماکارونی، روی چسبها را بپوشاند.

مرحله ۴

حاصل کار را میتوانید به دیوار آویزان کنید.

توضیحات

*توجه داشته باشید که کودک شما در این سن مفهوم نوشتن را درک میکند، یعنی میداندکه هر کلمهای را میتوان نوشت، اما نمیتوان اجرا کرد. این بازی به کودک کمک میکند که توانایی نوشتن را سریعتر کسب کند.

نام بازی: لمس کن و بگو

هدف: / تقویت توانایی حدس زد / تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله ۱

یک جعبه مقوایی تهیه کرده و دو طرف آن را سوراخ کنید. طوریکه دستان کودک به راحتی وارد جعبه شود.

مرحله 2

اشیای مختلف (از قبیل کلید، قاشق، اسباببازی، کتاب و…) را داخل جعبه قرار دهید.

مرحله ۳

از کودک بخواهید دستهای خود را داخل جعبه کند.

مرحله ۴

کودک باید بدون آنکه اشیای داخل جعبه را نام ببرد، به توضیح آنها بپردازد.

مرحله 5

در آخر از کودک بخواهید نام اشیاء را نیز بگوید.یک فرزند خلاق حتی در شکستها خلاقانه رفتار میکند و میداند چگونه با آن کنار بیاید.

نام بازی: کلمات را ادامه بده

هدف: / تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله ۱

برای شروع، کلمهای را به کودک بگویید )به عنوان مثال: کتاب(.

مرحله 2

سپس از کودک بخواهید کلمهای بگوید که با حرف آخر کلمه شما شروع شود )به عنوان مثال: بادبادک(.

مرحله ۳

این بازی را به همین ترتیب ادامه دهید (به عنوان مثال: کلید).

نام بازی: قصه بافی کن

هدف: / تقویت قوهی تخیل / تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله ۱

از کودک بخواهید که یک جمله را با عنوان نقطه آغازین یک قصه به شما بگوید.

مرحله 2

سپس شما آن جمله را با جمله دیگری تکمیل کنید.

مرحله ۳

سپس کودک جمله سوم را بگوید و به همین ترتیب، بازی را ادامه دهید.

توضیحات

*ممکن است کودک شما قادر به حفظ انسجام داستان، شخصیتپردازی و پایان دادن به داستان نباشد، در این صورت وظیفه شما سنگینتر

خواهد بود، سعی کنید در طی بازی با جملات خود، کاستیهای کودک را پوشش دهید و خلاءهای داستان را پر کنید.

نام بازی: یکی من بگم، یکی تو بگو

هدف: / تقویت هوش کلامی-زبانی / تقویت حافظه

مرحله ۱

ترانه های کوتاهی را که کودک شما با آنها آشنایی دارد، انتخاب کنید، ترانه هایی مثل “یه توپ دارم قلقلیه” یا “آهویی دارم خوشگله”.

مرحله 2

مصراع اول ترانه را بخوانید و از کودک بخواهید مصراع بعدی را بخواند.

مرحله ۳

اگر کودک شما با مفهوم مصراع آشنا نیست، او را راهنمایی کنید. سپس بازی را ادامه دهید، سپس ترانه را تا انتها با همکاری هم بخوانید.

نام بازی: کلمهای بگو که با این حرف شروع بشه

هدف: / آشنایی با حروف / تقویت قوهی خیال پردازی و تخیل

مرحله ۱

یکی از حروف الفبا را در نظر بگیرید )برای مثال حرف “میم”(.

مرحله 2

حالا از کودک بخواهید کلمهای بگوید که با آن حرف شروع بشود.

مرحله ۳

سپس شما هم یک کلمه بگویید که با آن حرف شروع بشود )برای مثال: ماه(.

توضیحات

*این بازی را تا جایی که کودک شما قادر به همراهی و بیان کلمات جدید باشد، ادامه دهید.

*سپس بازی را با حروف دیگر ادامه دهید.

نام بازی: با ۳ کلمه جمله بساز

هدف: / افزایش توانایی جمله سازی با کلمات / افزایش قوه داستان سرایی و تخیل

مرحله ۱

از کودک بخواهید کتابی را به طور اتفاقی باز کند، سپس از او بخواهید انگشت اشاره خود را به صورت اتفاقی روی یک کلمه بگذارد (برای مثال کلمه ی “گل”).

مرحله 2

این کار را دو بار دیگر تکرار کنید (برای مثال کلمه های “بابا” و “دوست”).

مرحله ۳

سه کلمه به دست آمده را به کودک بگویید و از او بخواهید با این سه کلمه جمله بسازد (برای مثال کودک بگوید: بابای من گلها را دوست دارد).

نام بازی: اسمش را نبر

هدف: / تقویت توانایی حدس زدن / رسیدن به جواب از روی اطلاعات

مرحله ۱

یک جمله خبری به کودک بگویید و به جای یکی از کلمات، عبارت “اسمش رو نبر” را به کار ببرید (به عنوان مثال: من با “اسمش را نبر” هندوانه را قاچ میکنم).

مرحله 2

کودک شما باید کلمه مناسب را حدس بزند )برای مثال: کلمهی مورد نظر چاقو یا کارد است(.

مرحله ۳

این بازی را با کلمات مختلف ادامه دهید (برای مثال: من با “اسمش را نبر” درب منزل را قفل میکنم).

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.