هوش زبانی کلامی ( 3 )

بدون ديدگاه

هوش زبانی کلامی ( 3 )

نام بازی: کلمات مشابه را کنار هم بزار

هدف: / تقویت هوش کلامی-زبانی / تقویت توانایی خواندن کلمان

مرحله 1

10 کارت مقوایی کوچک و یک مداد یا خودکار آماده کنید، همچنین 5 کلمه انتخاب کنید که تعداد حروف آن زیاد نباشد و شکل نوشتاری آنها نیز خیلی پیچیده نباشد)مثل: گل، سبد، موز و…

مرحله 2

سپس هر کلمه را روی دو کارت بنویسید به طوریکه دو دسته کارت شبیه به هم داشته باشید.

مرحله 3

حالا کارتها را روی میز بچینید به گونهای که روی کلمات به سمت کودک باشد.

مرحله 4

از کودک بخواهید کارتهای مشابه را بردارد و در کنار یکدیگر بگذارد.

مرحله 5

سپس کلمهی روی کارت را با صدای بلند برای کودک بخوانید.

توضیحات

*حتی اگر کودک نتواند کلمات را بخواند، میتواند شکل آنها را درک کند، به همین دلیل، این بازی قدرت خواندن را در کودک شما پرورش میدهد.

نام بازی: چی میشد اگر؟

هدف: / تقویت توانایی تصورات ذهنی / تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله 1

از کودک بخواهید کنار شما بنشیند، تعدادی از سوالات زیر را انتخاب کنید و از او بپرسید: چی میشد اگر آب وجود نداشت؟ چی میشد اگر علف وجود نداشت؟ چی میشد اگر آدمها دهان نداشتند؟ چی میشد اگر تلفن نبود؟

مرحله 2

از طریق این سوالات، کودک تصورات خود را بیان خواهد کرد، علاوه بر این که پاسخهای بسیار جالبی از او خواهید شنید، به میزان منطق ذهنی او نیز پی خواهید برد )در صورتیکه کودک شما موفق به پاسخگویی نشد او را راهنمایی کنید(.

نام بازی: در دست من چیه؟

هدف: / تقویت توانایی حدس زدن / تقویت توانایی رسیدن به جواب از روی اطلاعات

مرحله 1

یک شیء را انتخاب کنید (مثلا یک شمع).

مرحله 2

شیء را در دستتان بگیرید و دستان خود را پشت کمرتان ببرید، به طوریکه کودک نتواند آن شیء را ببیند.

مرحله 3

حالا توضیحاتی را درباره آن شیء به کودک ارائه دهید (مثلا بگویید وسیلهای برای ایجاد روشنایی است).

مرحله 4

کودک باید حدس بزند چه چیزی در دستان شماست. اگر کودک موفق به تشخیص آن شیء نشد، توضیحات بیشتری ارائه دهید (مثلا بگویید بعضی اوقات روی کیک تولد استفاده میشود).

مرحله 5

در آخر، شیء را به کودک نشان دهید، سپس از کودک بخواهید این کار را انجام دهد.

نام بازی: کدام کلمات به هم ربط دارند؟

هدف: / تقویت هوش کلامی-زبانی / درک مفهوم ارتباط و هماهنگی

مرحله 1

چهار کلمه را در نظر بگیرید، طوریکه دو تا از آنها با هم رابطه ملموس و قابل درکی داشته باشند (به عنوان نمونه: مسواک، صندلی، خمیردندان، پیراهن و…)، سپس این چهار کلمه را برای کودک ادا کنید.

مرحله 2

از کودک بخواهید دو کلمه را که با هم ارتباط دارند، پیدا کند (مثلا: مسواک، خمیردندان).

مرحله 3

از کودک بخواهید 4 کلمه بگوید که 2 تا از آنها به هم ربط داشته باشند (میتوانید به کودک بگویید، از وسایل خانه میتواند کمک بگیرد).

نام بازی: درباره این لغت توضیح بده

هدف: / تقویت دایره لغات و دانستنیها / تقویت توانایی جمله سازی

مرحله 1

یک فرهنگ لغت مخصوص کودکان تهیه کنید )این فرهنگ لغت را میتوانید از کتاب فروشیها تهیه کنید(.

مرحله 2

از کودک بخواهید به طور اتفاقی آن را باز و کلمهای انتخاب کند(برای مثال: کلمهی “باران”).

مرحله 3

کلمه را برای کودک بخوانید و از او بخواهید درباره آن کلمه توضیح بدهد (مثلا کودک میگوید باران از برخورد ابرها ایجاد میشود).

مرحله 4

بعد از آن از کودک بخواهید با آن کلمه جمله بسازد (مثلا: باران از آسمان می آید).

نام بازی: با کامپیوتر الفبا یاد بگیر

هدف: / آشنایی با حروف الفبا / آشنایی با ارتباط بین نوشتار و گفتار

مرحله 1

دستگاه کامپیوتر را روشن کنید و اجازه بدهید کودک پشت آن بنشیند.

مرحله 2

یکی از برنامههای نوشتاری را باز کنید.

(Word,Wordpad,Notepad)

مرحله 3

حالا از کودک بخواهید به صورت اتفاقی انگشتش را روی یکی از کلیدهای صفحه کلید بزند (در حالت فارسی).

مرحله 4

حالا آن حرف را برای کودک بخوانید.

مرحله 5

سپس در ادامه همان حرف یک کلمه بنویسید (به عنوان نمونه: اگر حرفی که کودک شما انتخاب کرده حرف “ک” است میتوانید کلمه “کتاب”را بنویسید).

سپس کلمهای را که نوشتهاید برای کودک بخوانید.

توضیحات

*شما میتوانید از این بازی برای آموزش حروف الفبا استفاده کنید.

انسانهای خلاق راه حلهای جدید برای مشکلاتشان پیدا میکنند، به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق عمل میکنند.

نام بازی: مشخصات چه کسی را میگویم؟

هدف: / تقویت توجه به جزئیات / تقویت توانایی مطرح کردن ویژگیهای یک چیز

مرحله 1

از کودک بخواهید یکی از اعضای فامیل را در نظر بگیرد، اما نام او را به شما نگوید (مثلا: عمو یا دایی یا دوستش و…).

مرحله 2

حالا از او بخواهید مشخصات آن فرد را به شما بگوید، مثلا قد او بلند است، موهایش کوتاه است و… .

مرحله 3

پس از آنکه اطلاعات کافی را از کودک گرفتید، نام فرد را حدس بزنید )مثلا بگوید آن فرد “دایی امیر” است.

توضیحات

*ممکن است شما به سرعت، ذهن کودک را بخوانید و گزینه مورد نظر او را حدس بزنید، اما از گفتن آن خودداری کنید و کودک را تشویق کنید تا اطلاعات بیشتری به شما بدهد. فراموش نکنید هدف از این بازی تقویت هوش کلامی-زبانی است.

*همین بازی را به طور برعکس انجام دهید.

نام بازی: بازی 20 سوالی

هدف: تقویت توانایی حدس زدن / تقویت توانایی رسیدن به جواب از روی پرسیدن سوال

مرحله 1

یک حیوان یا میوه یا گیاه را در نظر بگیرید )مثلا هندوانه(.

مرحله 2

سپس از کودک بخواهید با پرسیدن 20 سوال از شما، آن را حدس بزند )مثلا کودک بپرسد: 1 – آیا میوه است؟ 2 -آیا آبدار است؟ 3 -آیا پوست دارد؟ 4 -آیا پرتقال است؟ 5 -آیا دراز است؟ 6 -آیا شبیه توپ است؟ و…).

مرحله 3

حالا این کار را برعکس انجام دهید.

نام بازی: کتاب داستان خودت را درست کن

هدفک / تقویت ایجاد ارتباط بین تصویر و گفتار / تقویت قوهی داستان پردازی

مرحله 1

یک دفتر و مداد تهیه کنید.

مرحله 2

از کودک بخواهید داستانی تعریف کند و شما آن را یادداشت کنید.

مرحله 3

صفحات دفتر را یک در میان خالی بگذارید تا در آنها برای داستانش نقاشی بکشد. در صورت نیاز به او پیشنهاد کنید تا نقاشیها را اصلاح یا

کامل کند.

مرحله 4

این کتاب داستان را نگه دارید و شبها برای او بخوانید. کودک شما از شنیدن داستانی که خودش خالق آن بوده، لذت خواهد برد.

والدین باید در وجود فرزندشان به دنبال هوش برتر آنها بگردند و تحصیلات و شغل فرزندانشان را بر پایه آن برنامه ریزی نمانید.

نام بازی: کلمهای همآهنگ با کلمه من بگو

هدف: / تقویت هوش کلامی-زبانی / آشنایی با کلمات هم قافیه

مرحله 1

ابتدا یک کلمه به کودک بگویید )مثلا: برف(.

مرحله 2

از او بخواهید کلمهای با همان آهنگ بگوید )مثلا: حرف(.

مرحله 3

در صورتیکه کودک موفق نشد کلمهی همآهنگ را بگوید، او را راهنمایی کنید.

توضیحات

*برای کودکان در سنین بالاتر میتوانید این بازی را به صورت قلم و کاغذی هم اجرا کنید.

*ضمنا از گفتن کلمات سخت خودداری کنید، یعنی ابتدا مطمئن شوید کلمهای که میخواهید بگویید، دارای یک یا چند کلمه همآهنگ است (مثلا کباب و کتاب، شب و تب، مرد و زرد، کیف و قیف و…).

نام بازی: با این حروف کلمه بگو

هدف: / تقویت توانایی ساختن کلمات با حروف / آشنایی با حروف

مرحله 1

ابتدا روی یک کاغذ یکی از حروف الفبا را بنویسید )مثلا حرف ب(.

مرحله 2

آن حرف را برای کودک بخوانید و به او نشان دهید.

مرحله 3

از او بخواهید کلمهای بگوید که با آن حرف شروع شود (مثلا کودک میگوید: بابا).

مرحله 4

سپس حرف دوم را هم بنویسید و آن حرف را برای کودک بخوانید و به او نشان دهید )مثلا: ن(.

مرحله 5

از کودک بخواهید کلمهای بگوید که هر دو حرف در آن به کار گرفته باشد )مثلا: بانک(.

مرحله 6

سپس حرف سوم را روی کاغذ بنویسید و آن حرف را برای کودک بخوانید و به او نشان دهید )مثلا ش(.

مرحله 7

از کودک بخواهید کلمهای بگوید که هر سه حرف در آن به کار رفته باشد )مثلا کودک میگوید: نوشابه(.

توضیحات

*از نوشتن حروف به صورت بیقاعده و بیهدف خودداری کنید، زیرا باعث سردرگمی کودک خواهد شد. سعی کنید ابتدا کلمهای را در نظر بگیرید(یعنی ابتدا مطمئن شوید که میشود با آن حروف یک یا چند کلمهی معنادار ساخت) سپس کودک را به سمت آن کلمه هدایت کنید.

*اگر کودک در هر مرحله نتوانست کلمهای بگوید به او کمک کنید و او را راهنمایی کنید.

نام بازی: با آن حرف کلمه بگو

هدف: آشنایی با کلمات هم قافیه / تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله 1

ابتدا تمام حروف الفبا را روی کاغذ بنویسید.

مرحله 2

حرفی را که نوشتهاید با صدای بلند برای کودک بخوانید وشکل آن را به او نشان دهید )مثلا: حرف س(.

مرحله 3

از کودک بخواهید اشیایی را که با آن حرف شروع میشود، نام ببرد )مثلا کودک بگوید: ساعت، سطل و…(.

مرحله 4

اشیای نام برده را در همان صفحه یادداشت کنید.

نام بازی: حرف مورد نظر را کجا میبینی؟

هدف: / تقویت توانایی جست و جوگری / توانایی درک حروف به صورت دیداری

مرحله 1

هنگامی که برای خرید به فروشگاه میروید، یکی از حروف الفبا را انتخاب کنید.

مرحله 2

آن حرف را به کودک بگویید و برایش بنویسید )مثلا: حرف س یا …(.

مرحله 3

سپس از او بخواهید روی نوشتهی کالاها به دنبال کلماتی بگردد که دارای آن حرف هستند (مثلا: سیب، ساعتف ماست و…).

توضیحات

*این بازی را با حروف دیگر تکرار کنید.

*میتوانید برای کودکتان جایزهای در نظر بگیرید. مثلا اگر با آن حرف 10 کالا پیدا کرد، بگویید میتواند یک خوردنی بخرد.

*اگر کودک میتواند اسم و فامیل خود را بنویسد میتوانید بازی را کمی پیچیدهتر کنید و از او بخواهید به دنبال جعبهها و بستههایی باشد که برخی از حروف نام او روی آنها وجود دارد.

نام بازی: اول حرف، دوم کلمه، سوم جمله بگو

هدف: تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله 1

یک حرف را خودتان در نظر بگیرید )مثلا حرف م(.

مرحله 2

به کودک بگویید کلمهای بگوید که با آن حرف شروع میشود )مثلا کودک میگوید: مامان(.

مرحله 3

حالا شما باید یک جمله در مورد مامان بگویید که، آن کلمه هم در جمله باشد (مثلا: شما میگویید، مامان غذا درست میکند).

مرحله 4

سپس شما یک کلمه با آن حرف میگویید و کودک باید جملهای بسازد (مثلا شما بگویید: مداد، سپس کودک با مداد جمله بسازد یا بگوید: مداد، رنگهای مختلفی دارد).

توضیحات

*در هر موقعیتی میتوانید این تمرین را برای حروف مختلف انجام دهید.

*برای سختتر شدن بازی، 2 کلمه با آن حرف بسازید و در جملههایتان به کار ببرید.

نام بازی: چی حس میکنی، آن را بنویس

هدف: تقویت هوش کلامی-زبانی

مرحله 1

از کودک بخواهید روی صندلی، پشت میز بنشیند و یک کاغذ و قلم در اختیار او قرار دهید.

مرحله 2

پشت او بایستید و با انگشتتان شروع به نوشتن حرفی از حروف الفبا بر روی کمر کودک کنید (مثلا حرف ن).

مرحله 3

در همین لحظه، کودک باید آنچه را که حس میکند بر پشتش نوشته میشود، روی کاغذ بنویسد یا بگوید و در مورد آن توضیح دهد.

نام بازی: اتفاقات امروز را بگو

هدف: / تقویت قدرت کلامی و سخنوری / تقویت حافظه و به یادآوری وقایع

مرحله 1

در پایان روز کودک را تشویق کنید تا کارهای روزمرهی خود را بازگو کند.

مرحله 2

شما میتوانید با پرسیدن سوالات کلیدی، کودک را یاری کنید، به طور مثال میتوانید بپرسید: وقتی به مدرسه میرفتی چیز غیرمعمولی در راه ندیدی؟ یا وقتی از خواب بیدار شدی چه کارهایی انجام دادی؟ یا وقتی کلاس شروع شد، اولین اتفاقی که افتاد چه بود؟

توضیحات

*اگر بتوانید کودک را کمک کنید تا این اتفاقات را به صورت یک داستان بنویسد، تاثیر بیشتری خواهد داشت (اگر هم کودک سن کمی دارد و نوشتن بلد نیست، میتوانید شما آنها را برایش بنویسید).

*مرور اتفاقاتی که در طول روز رخ داده است، میتواند به کودکان بیاموزد که چگونه کارهایشان را سازماندهی کنند و در روزهای بعد برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

نام بازی: گوش به گوش

هدف: / انتقال صحیح مفهوم به دیگران

مرحله 1

این بازی به صورت گروهی انجام میشود. کودکان را به صورت نیمدایره دور هم بنشانید، از کودک اول بخواهید یک جمله مشخص را، در گوش کودک دوم بگوید.

مرحله 2

سپس کودک دوم آن جمله را بدون کم و زیاد در گوش نفر بعدی بگوید ت در نهایت به نفر آخر برسد.

مرحله 3

از نفر آخر بخواهید آن جمله را بلند بگوید و با جمله نفر اول مقایسه کنید (در اکثر مواقع آخرین جمله گفته شده توسط فرد آخر، با جمله فرد اول متفاوت میباشد و این برای کودکان جالب است و دلیل آن خوب گوش ندادن و خوب انتقال ندادن حرف دیگران است. لطفا این نکته را به کودکان بگویید).

نام بازی: جعبه خاطرات درست کن

هدف: / مهارت در رساندن یک مفهوم با فرمتهای مختلف / تقویت توانایی به یادآوری وقایع

مرحله 1

یک جعبه کفش تهیه کنید. روی جعبه یک شکاف ایجاد کنید. در طول روز ممکن است کودک کار جالبی کند یا به نظرتان رسید خاطرهای جالب درست شد، از کودک بخواهید آن کار را خیلی کوتاه روی کاغذ بنویسد، یا اگر نوشتن بلد نیست، نقاشی آن را بکشد، یا خودتان آن را برایش

بنویسید.

مرحله 2

سپس آن را تا کرده و داخل جعبه کفش بیاندازید.

مرحله 3

هر چند وقت یک بار (6 ماه، یکسال) به جعبه کفش مراجعه کرده و آن را با کودک بخوانید و از کودک بخواهید، داستان آن کار را بازگو کند.

نام بازی: گزارشگر شو

هدف: / مهارت ایجاد یک سناریو برای گزارش / تقویت مهارت سخنوری و گزارشگری

مرحله 1

ابتدا شرایطی فراهم کنید تا کودک صدای گزارشگرها را هنگام پخش گزارش بشنود(مثلا گزارش ورزشی یا گزارش آشپزی و…).

مرحله 2

از کودک بخواهید تا فعالیتهای روزانه خود و کارهایی را که انجام داده را به یاد آورد. سپس آن کارها را به شیوه گزارشگرهای رسانهای، گزارش نماید (به او فرصت دهید تا کارهایی که انجام داده را بررسی کند و سپس در قالب گزارش، آنها را گزارش کند).

مرحله 3

در ادامه میتوان از کودک خواست برنامههای فوتبال، کارتون، آشپزی و فعالیتهای مختلف دیگری که در قالب گزارش و تلویزیون پخش میشود و به آن علاقه دارد را گزارش نماید.

توضیحات

*آنچه در این بازی مهم است اراده کودک به پخش گزارش، روند مفهومی گزارش، وضوح کلام کودک، سرعت گزارش است و نباید به اشتباهات جزئی مثل اسامی افراد و … حساسیت نشان داد.

*این بازی باعث ایجاد مهارت سریع سخن گفتن، توانایی به یاد آوردن کلمات و استفاده از آنها، کسب مهارت در بیان واضح کلمات و تقویت سیر منطقی در گفتار میشود.

نام بازی: مصاحبه کن

هدف: / آشنایی با فرایند مصاحبه / تقویت مهارت ارتباطی و اعتماد به نفس

مرحله 1

برای ضبط صدا یک موبایل با قابلیت ضبط صدا تهیه کنید.

مرحله 2

ابتدا یک موضوع ساده را انتخاب کنید، سپس برای آن موضوع سوالاتی را مطرح کنید )چند سوال محدود(. در ادامه نحوه پرسیدن سوال را به کودک آموزش دهید، برای مثال: موضوع ترافیک

1 -به نظر شما دلیل ایجاد ترافیک چیست؟

2 -ترافیک چه مشکلاتی ایجاد میکند؟

3 -چگونه میتوان ترافیک را کاهش داد؟

مرحله 3

با صرف کمی وقت و حوصله، کمک کنید تا کودک سوالات را حفظ نماید. سپس از کودک بخواهید تا با افرادی مثل والدین، دوستان، همبازیها و حتی مدیران و … مصاحبه کند و سوالات را بپرسد و با موبایل، پاسخها را ضبط کند، در انتها مصاحبه را گوش دهید.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.