هوش طبیعت گرا ( 3 )

بدون ديدگاه

هوش طبیعت گرا ( 3 )

نام بازی: کرم شب تاب، شب ها نور می دهد

هدف: / تقویت هوش هستی گرا، طبیعت گرا / آشنایی با کرم شب تاب

مرحله 1

یک گرم شب تاب تهیه کنید (در صورتیکه در محل زندگی شما کرم شب تاب وجود ندارد از تصاویر موجود در اینترنت استفاده کنید).

مرحله 2

درخشش کرم شب تاب در شب ، منظره ی بسیار جالبی را به وجود می آورد . قسمت مولد نور این حشره در بخش دم قرار دارد.

مرحله 3

برای کودک توضیح دهید که ماده شیمیایی موجود در این قسمت ، ضمن ترکیب با اکسیژن نور ساطع می کند. از کودک بخواهید رنگ نور ساطع شده را بگوید.

نام بازی: با کرم خاکی آشنا شو

هدف: / آشنایی با زندگی کرم خاکی / آشنایی با فواید کرم خاکی

مرحله 1

همراه کودک به پارک یا باغچه منزل بروید بابک بیلچه کوچک، خاک باغچه را تاعمق پانزده سانتی متری بکنید(حشراتی مثل کرم خاکی در این عمق از خاک زندگی می کنند)

مرحله 2

کرم های خاکی را خارج کنید و به کودک نشان دهید تا ببیند که کرم ها استخوان ندارند و بدنشان بند بند است و رنگ آنها معمولا صورتی تیره یا قهوه ای است.

مرحله 3

در مورد فواید کرم های خاکی از جمله تولید کود مناسب و ایجاد سوراخ هایی برای جابه جایی هوا و خاک و رشد گیاهان برای کودک توضیح دهید.

نام بازی: با اوقاب مختلف روز و شب آشتا شو

هدف:: / آشنایی با تفاوت روز و شب / آشنایی با اوقات مختلف شب و روز

مرحله 1

با کودک همراه شوید و او را در طول شبانه روز به فضای باز ببرید )یک بار در روز و یک بار در شب(. در مرحله اول در روز برای کودک توضیح دهید که به دلیل وجود خورشید در آسمان ، هوا روشن است که روز نامیده می شود.

مرحله 2

در مرحله دوم (در شب دوباره به همراه کودک به فضای باز بروید و برای کودک توضیح دهید که دیگر خورشید در آسمان نیست و این باعث شده است که هوا تاریک شود و ما آن را شب می نامیم.

مرحله 3

به همراه کودک از مراحل مختلف سحره طلوع خورشید ، ظهر، غروب خورشید و شب یا ستارگان و … عکس بگیرید و آن ها را باهم نگاه کنید و در مورد آن از کودک سؤال کنید.

توضیحات:

* می توانید برای کودک توضیح دهید که همیشه در آسمان هم خورشید وجود دارد و هم ماه و ستارگان ، اما در روز به دلیل نور زیاد خورشید ستارگان را نمی توان دید، ولی در شب به دلیل غروب خورشید و تاریکی شب می توان ستارگان را مشاهده کرد.

نام بازی: آسمان چه رنگیه؟

هدف: / آشنایی با تفاوت روز و شب / آشنایی با تغییرات رنگ آسمان

مرحله 1

با کودک همراه شوید و او را در طول شبانه روز به فضای باز ببرید (یک بار در روز، یک بار به هنگام غروب و یک بار در شب)، هربار از او بخواهید به رنگ آسمان دقت کند.

مرحله 2

سپس از او بخواهید همان رنگ را (آبی، نارنجی ، مشکی)در میان مداد رنگی هایش پیدا کند و روی یک کاغذ، آسمان را با همان رنگ نقاشی کند.

نام بازی: جهت ها را بشناس (شرق، غرب، شمال و جنوب)

هدف: / آشناییبا جهت های شمال و جنوب و شرق و غرب / آشنایی با طلوع و غروب خورشید

مرحله 1

یک قطب نما تهیه کنید و با کودک به فضای باز بروید. قبل از هر چیز، روش کار با قطب نما را به او بیاموزید، سپس با استفاده از قطب نما جهت های شمال و جنوب ، شرق و غرب را به همراه کودک بیابید.

مرحله 2

برای کودک توضیح دهید که خورشید از سمت شرق طلوع می کند؛ سپس در ابتدای روز به همراه کودک (قبل از این که خورشید طلوع کند و با استفاده از قطب نما) به سمت شرق نگاه کنید و با او شاهد طلوع خورشید باشید.

مرحله 3

برای کودک توضیح دهید خورشید به سمت غرب می رود و غروب می کند سپس در اواخر روز که زمان غروب خورشید فرا رسیده است ، دوباره با کودک سمت غرب را تماشا کنید و این بار با او غروب را ببینید.

نام بازی: ماه کوچک و بزرگ میشه

هدف: / تقویت هوش هستی گرا طبیعت گرا / آشنایی با شکل حلال ماه در روزهای مختلف ماه

مرحله 1

برای کودک یک دفتر نقاشی و مداد تهیه کنید.

مرحله 2

سپس در روزهای اول هر ماه قمری به همراه کودک به فضای باز بروید، طوریکه بتوانید ماه را ببینید؛ از کودک بخواهید ماه را نقاشی کند یا از آن عکس بگیرد. چند روز در میان ، این کار را تکرار کنید تا به اواسط ماه برسید.

مرحله 3

روز وسط ماه قمری نیز برای دیدن ماه : بروید و مشاهده کنید که ماه کامل است.

مرحله 4

بعد از کامل شدن ماه نیز چند روز یکبار برای دیدن ماه به طبیعت بروید تا به اواخرماه پرسید. در همه ی مراحل از کودک بخواهید ماه را نقاشی کند یاعکس ها را کنار هم بگذارید.

توضیحات:

* سپس برای کودک شرح دهید که هلال ماه در اوایل هرماه باریک است و هر شب با ضخامت ماه اضافه می شود و بزرگ تر می شود . وقتی به اواسط ماه می رسیم ماه کامل می شود و بعد از آن ماه دوباره کوچک می شود.

نام بازی: فصل هل چه تفاوتی با هم دارند؟

هدف:/ آشنایی با خصوصیات فصل ها / آشنایی با ماه های هر فصل

مرحله 1

یک آلبوم یا دفتر نقاشی کوچک تهیه کنید و عکس های چهار فصل بهار و تابستان ، پاییز ، زمستان را در آن بچسبانید می توانید از کودک بخواهید از چیزهایی که در هرفصل با آن رو به رو می شود با موبایل یا دوربین عکس بگیرد.

مرحله 2

سپس با شروع هر فصل، از روی تصاویر آلبوم برای کودک توضیح دهید که در حال حاضر وارد چه فصلی شدیم و اینکه این فصل از چه ماه هایی تشکیل شده است؟ خصوصیات آن فصل چیست؟ کارها و تفریحات آن فصل چیست؟

توضیحات:

برای کودک توضیح دهید که:

* اولین فصل، بهار است، در این فصل درختان شکوفه می دهند و کم کم گیاهان و درختان از خواب زمستانی بیدار می شوند.

* بعد از فصل بهار، فصل تابستان از راه می رسد. در این فصل درختان سرسبز می شوند و هوا گرم می شود.

* بعد از تابستان ، فصل پاییز می رسد. در این فصل برگ های درختان کم کم به رنگ زرد و نارنجی در می آیند.

* در فصل آخر یعنی زمستان این برگ ها می ریزند و هوا به شدت سرد می شود و کم کم گیاهان و درختان به خواب زمستانی می روند.

نام بازی: دشت و کویر چه تفاوتی دارند؟

هدف: / تقویت هوش هستی گرا- طبیعت گرا / شناسایی ویژگی هایی دشت و کویر

مرحله 1

در یک روز از یک فصل قوه مثل تابستان به همراه کودک به دشت بروید. برای کودک توضیح دهید که در دست به دلیل وجود آب و فضای سریژی وجود دارد و همینطور گل ها و گیاهان رشد می کنند. از او بخواهید به اطراف خود دقیق نگاه کند و بعد از برگشتن ازی طبیعته ، از کودک بخواهید داشتی را که با هم به آنجا رفته بودید نقاشی کند.

مرحله 2

در یک موقعیت مناسب نیز به کویر بروید و همان کارها را تکرار کنید. بعنی برای کودک توضیح دهید که در کوبر و به دلیل هوای گرم و خشک و نبود آب و هیج گل و گیاهی رشد می کند و فقط بعضی گیاهان که نیاز کمتری به آب دارند، در کویر رشد می کنند. به کودک اجازه دهید سطح زمین کویر را لمس کند و متوجه شود که ترک های کویر به خاطر خشکی زیلا و نبود آب است.

مرحله 3

در آخر از کودک بخواهید در نقاشی را با هم مقایسه کند و این بار خودش تفاوت های دشت و کویر را بیان کند.

نام بازی: من از چه عنصری هستم؟

هدف: / تقویت هوش هستی گرا طبیعت گرا / آشنایی با عناصر سه گانه (جامد، مایع، گاز)

مرحله 1

یک قطعه سنگ، یک کاسه پر از آب و یک بادکنک باد شده تهیه کنید.

مرحله 2

از کودک بخواهیدسنگ را بلند کند و به شما بدهد. برای کودک توضیح دهید که سنگ حالت جامد است ، یعنی محکم است و شکل آن در حالت عادی تغییری نمی کند.

مرحله 3

از کودک بخواهید ظرفی را که در آن آب است به شما نشان دهد و از او بخواهید آب داخل آن را خالی کند و یا درون ظرفی دیگر بریزد (مثلالیوان) : برای کودک توضیح دهید که آب حالت مایع دارد و شکل آن تغییر می کند.

مرحله 4

در آخر از کودک بخواهید بادکنک را به هوا پرتاب کند و ببیند که به پرواز درمی آید (توضیح دهید علت آن هوای داخل بادکنک است) ؛ برای کودک توضیح دهید که هوا حالت گاز دارد و قابل مشاهده نیست و مانند مایع شکل آن تغییر می کند.

نام بازی: جنس این شئ چیه؟

هدف: / تقویت هوش هستی گرا طبیعت گرا / آشنایی با جنس اشیا بی جان

مرحله 1

چند شیء از جنس چوب ، چرم و یک نوع فلز تهیه کنید )مثلا یک مداد ، کفش ، قاشق(.

مرحله 2

از کودک بخواهید بگوید: کدام یک از جنس چوب است؟ کدام از جنس چرم است؟ کدام از جنس فلز است؟ بعد دست کودک را بگیرید و روی هر سه سطح بکشید تا لمس کند.

مرحله 3

سپس توضیح دهید هریک چگونه از طبیعت تهیه شده اند )مثلا میز از جنس چوب درختان است ، کفش از جنس چرم که از پوست حیوانات تهیه شده است و فلز قاشق که از معادن سنگ آهن استخراج شده است(.

نام بازی: سنگ ها را دسته بندی کن

هدف: / تقویت هوش هستی گرا طبیعت گرا / آشنایی با انواع سنگ ها

مرحله 1

از کودک بخواهید سنگ های مختلفی را که در هر کجا می بیند ، جمع آوری کند.

مرحله 2

از او بخواهیدسنگ هایی را که تیره هستند در یک دسته و سنگ های روشن را در دسته دیگر قرار دهد.

مرحله 3

حالا از او بخواهیدسنگ های صاف و صیقلی را در یک دسته و سنگ های دارای سطح غیرصاف را در دسته دیگرقرار دهد.

نام بازی: گل مصنوعی

هدف: / تقویت هوش هستی گرا طبیعت گرا / آشنایی با مواد مصنوعی

مرحله 1

به همراه کودک به یک گل فروشی بروید؛ یک شاخه گل سرخ طبیعی و یک شاخه گل سرخ مصنوعی تهیه کنید.

مرحله 2

حالا گل ها را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید هر دو را بو کند.

مرحله 3

سپس از او بخواهید هر دو را لمس کند.

مرحله 4

در آخر از او بپرسید آیا تفاوتی بین این دو احساس می کند؟

مرحله 5

در صورتی که کودک نتوانست پاسخ بدهد برای او تفاوت گل های مصنوعی با طبیعی را توضیح دهید. اجازه دهید در روزهای آینده پژمرده شدن گل طبیعی را ببیند.

نام بازی: زباله های تفکیک شده را می توان بازیافت کرد

هدف: / تقویت هوش هستی گرا طبیعت گرا / آشنایی با روش تفکیک زباله ها

مرحله 1

چند کیسه زباله (ترجیحأ با رنگهای متفاوت) تهیه کنید. برای کودک توضیح دهید که کدام زباله ها را در کدام کیسه بریزد. (مثلا کاغذهای باطله اش را در کیسه زرد ، و پوست میوه ها را در کیسه سبز بریزد).

مرحله 2

ساعت ۹ شب زباله های غیرقابل بازیافت را باکمک کودک ، در سطل های خیابان بگذارید.

مرحله 3

زباله های قابل بازیافت را چند روز بعد به باجه بازیافت محله بسپارید.

مرحله 4

برای کودک روند بازیافت زباله را توضیح دهید و بگویید به این ترتیب درختان کمتری قطع خواهند شد.

توضیحات:

* انواع وسایلی که می بایست تفکیک و جدا شوند، عبارتند از :

1 – زباله های قابل بازیافت : مواد پلاستیکی ، فلزی ، کاغذ و …

2 – زباله های غیر قابل بازیافت زباله های تر ، غیر بهداشتی و …

نام بازی: با ذره بین کشف کن

هدف: / آشنایی با عناصر ریز موجود در طبیعت / افزایش دقت و توجه به جزئیات

مرحله 1

یک عدد ذره بین ، موچین (یا انبرک) تهیه کنید.

مرحله 2

با کودک به باغچه منزل و یا پارک محل زندگی تان بروید و از کودک بخواهید توسط ذره بین ، گیاهان و موجودات ریزی که در آنجا وجود دارد را پیدا کند؛ مثلا: علف هرز، رگ های روی برگ درختان ، مورچه و …

مرحله 3

از کودک بخواهید مشاهدات خود را برای شما تعریف کند و یا شکل آنها را نقاشی کند.

نام بازی: حیوانات دوزیست

هدف: / آشنایی با مفهوم دوزیستان

مرحله 1

تعدادی عکس پرنده و حیوانات دوزیست را تهیه کنید (می توانید از کتاب فروشی ها فلش کارت های حیوانات را تهیه کنید یا در اینترنت انواع حیوانات را جست و جو کنید).

مرحله 2

از کودک بپرسید آیا ما می توانیم در زیر آپ نفس بکشیم و زندگی کنیم؟ احتمالا کودک پاسخ می دهد ، خیر.

مرحله 3 : تعدادی عکس پرنده را به کودک نشان دهید و بپرسید آیا پرندگان می توانند در زیر آب زندگی کنند؟

مرحله 4

سپس عکس قورباقه یا لاک پشت یاسمندر را به کودک نشان دهید و بپرسید آیا اینها می توانند در آب زندگی کنند؟ در ادامه بپرسید آیا می توانند با تنفس هوا نیز زنده بمانند؟

مرحله 5

برای کودک توضیح دهید مکان زندگی موجودات به سه دسته تقسیم می شوند:

1 -آبزیان )موجوداتی که فقط در آب زندگی می کنند( : ماهی و …

2 – هوازیان )موجوداتی که فقط در هوا زندگی می کنند( : پرندگان و …

3 – دوزیستان )موجوداتی که هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند( : قورباقه ، مسمندر و …

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.